top of page
ДОГОВІР ПУБЛИЧНОЇ ОФЕРТИ
інтернет ресурсу propowerpoint.com


Цей договір є публічним договором-офертою (надалі іменується «Договір»), що укладається між Фізичною особою-підприємцем Томіліним Олександром Юрійовичем (далі іменується «Виконавець»), зареєстрований і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і будь-якою дієздатною фізичною особою, юридичною особою і (або) фізичною особою-підприємцем, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (оферту) в порядку, передбаченому цим Договором (далі іменуется «Користувач»), з іншого боку.

Договір публічної оферти є договором приєднання, а згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України його умови встановлюються Виконавцем. Повне і беззастережне прийняття умов Договору (реєстрація Користувача і оплата будь-яким способом) відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даного Договору і засвідчує факт його укладення.1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Визначення трактуються виходячи з їх сутності, законодавства України та змісту цього Договору. Нижче наведено список цих визначень:

1.1. 
Акцепт оферти — факт реєстрації Користувача на Веб-сайті, який є повним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти.

1.2. 
Аутентифікаційні дані — унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до особистого кабінету або до Онлайн-курсу (логін, пароль, адреса електронної пошти).

1.3. 
Веб-сайт — www.propowerpoint.com

1.4. Онлайн-курс — тематичний тренінг, семінар, майстер-клас в форматі онлайн-курсу зі створення презентації в програмі Microsoft PowerPoint, інтелектуальні права на який належать Виконавцю, розміщений на Веб-сайті в платному доступі. Повний перелік тем, порядок лекцій і список спікерів представлений на Веб-сайті.

1.5. 
Контент Онлайн курсу — вся інформація, яка становить зміст окремого Онлайн курсу, в тому числі файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту.

1.6. 
Користувач — особа, яка акцептувала Оферту, що міститься в даному Договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень, і за наслідки такого використання.

1.7. 
Виконавець — фізична особа-підприємець, яка організовує Онлайн-курс і розміщує інформацію про Онлайн-курс для пропозиції його Користувачам.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати, а Користувач зобов'язується оплатити і прийняти доступ до Он-лайн курсу на умовах цього Договору. Текст даного договору публічної оферти розміщений за адресою: www.propowerpoint.com

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззаперечного (безумовного) прийняття Користувачем умов Договору відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається момент реєстрації Користувача шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» на сторінці оформлення замовлення.

2.3. Цей Договір укладається на умовах публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди", та відповідно до чинного законодавства України, має відповідну юридичну силу. У разі необхідності за бажанням Користувача Договір може бути оформлений в письмовій формі.

2.4. Текст даного Договору діє для всіх Користувачів, які мають намір, бажання і можливість придбати доступ до Онлайн курсу і застосовується щодо будь-якого Онлайн курсу, доступ до якого пропонується до продажу (купівлі) на Веб-сайті.

2.5. Розклад, кількість і тривалість Онлайн курсів, їх вартість та інші істотні обставини з проведення Онлайн курсів публікуються на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.6. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Виконавцем шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти Виконавець залишає за собою право заблокувати або скасувати обліковий запис Користувача.3. СТАТУС КОРИСТУВАЧА

3.1. Реєстрація Користувача на Веб-сайті включає створення Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного аккаунта), який повинен містити логін Користувача, адресу його електронної пошти і пароль.

3.2. Реєстрація Користувача на Веб-сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються здійсненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.

3.4. Беручи до уваги те, що при укладенні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту):

3.4.1. підтверджують, що надали Виконавцю згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення і знищення своїх персональних даних в цілях авторизації на Веб-сайті та використання Веб-сайту;

3.4.2. підтверджують, що поінформовані про свої права (згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»).

3.4.3. повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації користувачів і погоджуються з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) Виконавцем для подальшого використання відповідно до законодавства та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

3.5. Шляхом реєстрації на Веб-сайті Користувач добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних Виконавцем з подальшою метою: дані, які стають відомі Виконавцю, можуть використовуватися для передачі телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Користувача, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний при реєстрації номер.

3.6. Виконавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

3.7. Якщо Користувач не хоче отримувати розсилку, він має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Права Користувача:

4.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Онлайн-курси, а також шляхом отримання можливості брати участь в Онлайн-курсах, оформивши заявку, здійснивши дії, передбачені Виконавцем і сплативши доступ.

4.1.2. Користувач не має права відмовитися від участі в Онлайн-курсі після оформлення та оплати заявки на доступ. В цьому випадку повернення сплачених Користувачем грошових коштів не проводиться.

4.1.3. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України про захист прав споживачів, що регулює такі відносини.

4.2.
Обов'язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.

4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати у будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т.д.). Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та / або до Онлайн-курсу з причин, не залежних від Виконавця.

4.2.4. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Онлайн-курсів, порядком їх оплати.

4.2.5. Користувач зобов'язується оплатити в повному розмірі вартість доступу до Онлайн-курсу шляхом передоплати. Після повної оплати, заявка вважається поданою, і у Користувача виникає право брати участь в Онлайн-курсах. 
Доступ до вибраного Онлайн-курсу надається виключно одному Користувачеві, який пройшов Реєстрацію на Веб-сайті та здійснив оплату за доступ до Онлайн-курсу.

4.3. Користувач про використанні Веб-сайту не має права:

4.3.1. Розміщувати на Веб-Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали, що порушують чинне законодавство України, норми міжнародного права або права зарубіжних країн.

Будь-які дії Користувача, які, на думку Виконавця, обмежують права іншого Користувача або в їх здійсненні, не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попереднього прямого письмової згоди Виконавця.

4.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання дозволу власника прав на об'єкт.

4.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.

4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.6. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

4.3.7. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

4.3.8. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати, в тому числі продавати будь-який контент Веб-сайту або Онлайн-курсу, програмний код, який є частиною Веб-сайту або Онлайн-курсу, публікувати (або іншим способом сповіщати) в відкритий доступ Особисті дані, Аутентифікаційні дані, посилання на доступ до Онлайн-курсу, іншу інформацію, що дозволяє отримати вхід в особистий кабінет Користувача.

4.3.9. Вчиняти будь-які інші протиправні і незаконні дії з використанням цифрових технологій, комп'ютерних програм і т.д.5.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1 виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

5.1.2 використовувати особисту інформацію Користувача, надану останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству України.

5.1.3 консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати заявки, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-сайті.

5.1.4 в будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача шляхом публікації змін на Сайті.

5.1.5 у разі порушення Користувачем умов цієї оферти Виконавець має право блокувати обліковий запис Користувача або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки, або без такого повідомлення.

5.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов даного Договору і чинного Законодавства.6.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-КУРСУ

6.1. Користувач отримує доступ до Онлайн курсу при наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.

6.2. Доступ Користувача до участі в Онлайн-курсі, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі в такому Онлайн-курсі в порядку та у спосіб, зазначений в цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлений Користувачеві іншим чином.

6.3. Участь в Онлайн курсі-підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у виконанні послідовності дій:

(і) натисканні (клік) на інформаційне вікно обраного Онлайн-курсу,

(іi) переходом на сторінку зазначеного Онлайн курсу на Веб-сайті,

(іii) натисканням кнопки «Купити»,

(іv) внесенням оплати за участь одним із способів.

Оплата здійснюється протягом 10 (десяти) днів з моменту подачі Заявки.

6.4. Доступ до участі в Онлайн-курсі надається Користувачеві шляхом його відправки на електронну адресу Користувача, зазначений ним при реєстрації на Веб-сайті. Також інформація про запланований Онлайн-курс відображаєтся на Особистій сторінці Користувача.

6.5. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Користувача в Онлайн-курсі, при цьому не зобов'язаний повертати внесену плату в разі порушення Користувачем умов п.п. 4.2. – 4.3. цього Договору.

6.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Користувача в Онлайн-курсі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Онлайн курсі третім особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуальної посилання (URL) для участі Користувача в даному Онлайн-курсі, поширення Користувачем інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в Онлайн-курсі. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в Онлайн-курсі забезпечується не більше ніж для одного глядача по кожному індивідуальному посилання.

У разі скасування Онлайн-курсу з вини Користувача внесена плата Користувачеві не повертається.

6.7. У разі скасування Онлайн-курсу з вини Виконавця, останній зобов'язаний повернути Користувачу передоплату за участь в такому Онлайн-курсі.7.
ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Ціни на доступ до участі в Онлайн-курсі вказуються на Веб-сайті. Зазначена на Веб-сайті ціна участі в Онлайн-курсі може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

7.2. Виконавець не може змінювати ціну для конкретного Користувача в разі, якщо останній вже виконав у встановленому цим Договором порядку оплату.

7.3. Вся необхідна, достовірна, доступна інформація про доступ до участі в Онлайн-курсі, умови його придбання та інша інформація в повному обсязі розміщена на Веб-сайті.

7.4. Користувач перераховує кошти Виконавцю в розмірі вартості доступу до участі в обраному ним Онлайн-курсі в порядку 100% передоплати в національній валюті України - гривні. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком, сплачуються Користувачем.

7.5. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і який доступний на Веб-Сайті на момент оплати.

7.6. Виконавець має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати підтвердження здійснення платежу.

7.7. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.8.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Контент Веб-Сайту і Контент Онлайн-курсу є інтелектуальною власністю Виконавця і підлягає охороні відповідно до законодавства України. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої під час участі в Онлайн-курсі інформації в комерційних цілях забороняється.

8.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту та Онлайн-курсу не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Виконавця. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Виконавцем.

8.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця та / або партнерів. Всі права на програмне забезпечення Онлайн-курсу, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Виконавцем та / або виробником програмного забезпечення Онлайн-курсу.9.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України та цього Договору.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з його вини (умислу або необережності).

Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

9.3. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Розмір відповідальності Виконавця за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість Онлайн курсу, яке проводилося з використанням Веб-сайту. Виконавець не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

9.5. Виконавець несе відповідальність за достовірність, точність, повноту і якість будь-якої інформації, яка стосується Онлайн-курсу, що публікується на Веб-сайті.

9.6. У разі якщо Користувач з причин, не залежних від Виконавця, не використав своє право участі в Онлайн-курсі, то зобов'язання Виконавця вважаються належним чином виконаними в обумовленому обсязі і у визначені терміни, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

9.7. Користувач несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.10.
ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення умов Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

10.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

10.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їхні наслідки тимчасово перешкоджають виконанню умов цього Договору, то його виконання припиняється на термін, протягом якого воно неможливе.11.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Будь-яка інформація, передача якої оформлена в електронному, письмовому або будь-якому іншому вигляді і надана обома Сторонами Договору, вважається конфіденційною або таємницею відповідної Сторони і не підлягає розголошенню або передачі третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

11.2. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню конфіденційної інформації або ознайомлення з нею третіх осіб.

11.3. Інформація не буде вважатися конфіденційною або таємницею відповідної Сторони і сторона не буде мати ніяких зобов'язань відносно даної інформації, якщо вона задовольняє один з наступних пунктів:

— легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення цього Договору;

— незалежно розроблена відповідною стороною за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації або інформації, яка є таємницею відповідної Сторони;

— дозволена до випуску (розголошення) письмовим дозволом однієї із Сторін;

— розкрита на вимогу урядового органу або якщо її розкриття вимагає Закон.

11.4. Вся інформація, яка надходить від Сторін у будь-якій формі згідно з цим Договором, буде і залишиться виключною власністю відповідної Сторони. Дані і будь-які їхні копії повинні негайно повертатися або знищуватися на вимогу відповідної Сторони.

11.5. Кожна Сторона несе відповідальність за ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

11.6. У разі втрати і (або) розголошення Користувачем пароля доступу в Особистий кабінет на Веб-сайті Користувач самостійно несе ризик можливих несприятливих для нього наслідків.12. 
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цього Договору він може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, оформленою письмово, а також у випадках, передбачених Договором в односторонньому порядку.

12.3. На вимогу Користувача цей Договір у незмінному вигляді укладається між Сторонами в письмовій формі шляхом направлення на вказану поштову адресу Користувача рекомендованого листа з двома екземплярами цього Договору, підписаного Виконавцем. Користувач, отримавши, підписавши і скріпивши печаткою (за наявності) обидва примірники цього Договору, повертає один оригінальний примірник Виконавцю способом, аналогічним отриманню.

12.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на Веб-сайті.13.
КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ

Телефон: +380 93 231 19 15
Електронна пошта: alex@reprezent.ua
bottom of page