top of page
Угода користувача

Приймаючи цю Угоду, Користувач дає право компанії Reprezent* на обробку персональних даних**. Дотримання конфіденційності важливо для Компанії, адже метою даної Політики конфіденційності є забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, від несанкціонованого доступу і розголошення. Відносини, пов'язані з обробкою персональних даних та інформації про користувачів Сайту https://propowerpoint.com, регулюються цим Положенням, іншими офіційними документами Компанії та чинним законодавством України.

Метою обробки персональних даних є виконання зобов'язань Компанії перед Користувачами щодо використання Сайту і його сервісів.

Користувач, згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297- VI (зі змінами та доповненнями) та нової політики GDPR надає однозначну згоду Компанії Reprezent на обробку своїх особистих персональних даних, які заповнюються їм при первинній реєстрації на сайті https://propowerpoint.com, а саме:
— ім'я та прізвище;
— дату народження;
— Поштова адреса;
— номер телефону;
— Адреса електронної пошти.

Персональні дані можуть також включати в себе додатково нададані Користувачами за запитом Компанії з метою виконання Компанією зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору про надання послуг.

Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.

Користувач надає свою згоду на отримання, за вказаними при реєстрації персональних даних, повідомлень про нові продукти, рекламні матеріали, спеціальні пропозиції і інформацію про різні події. Якщо Ви не бажаєте бути включеним в наш список розсилки, Ви можете в будь-який час відмовитися від розсилки шляхом інформування нас за вказаними контактами для зворотнього зв'язку.

Час від часу ми можемо використовувати Ваші персональні дані для відправки важливих повідомлень, що містять інформацію про зміни наших положень, умов і політик.

Ми також можемо використовувати персональну інформацію для внутрішніх цілей, таких як: проведення аудиту, аналіз даних і різних досліджень з метою поліпшення продуктів і послуг Компанії, а також взаємодія зі споживачами.

Будь-яка обробка персональних даних Користувача відповідно до цілей, зазначених вище, в тому числі передача його персональних даних будь-яким третім особам, не вимагає його окремого згоди або окремого повідомлення про таку обробці з боку Компанії Reprezent.

Обробка персональних даних здійснюється нами на законній і справедливій основі, діючи розумно і сумлінно і на основі принципів:
— законності цілей і способів обробки персональних даних;
— сумлінності;
— відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Компанії.

Дана Угода вступає в силу при натисканні на Веб-сайті кнопки «Оплатити».
* Компанія Reprezent — ФОП Томілін Олександр Юрійович.
** Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, в т.ч. третім особам), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу.
bottom of page